Technical4U kan voor U de gaskeuring van uw pleziervaartuig verzorgen. Technical4U is door de Hiswa erkend als Hiswa Keurmeester Gas.

Waarom keuren

Nog steeds vallen er slachtoffers door ongelukken met gas aan boord van pleziervaartuigen. Explosie, brand en koolstofmonoxide-vergiftiging zorgen jaarlijks voor slachtoffers, soms met dodelijke afloop.

Gasinstallaties moeten veilig zijn en op een deugdelijke wijze aangelegd en gekeurd te worden.

Gaskeuring volgens NEN-EN-ISO 10239

De gaskeuring aan boord van uw boot word uitgevoerd volgens de strenge richtlijnen van de Hiswa. Tijdens de gaskeuring komen de volgende zaken aan de orde

  1. Algemeen beeld van de gasinstallatie
  2. Gasflessenkast/gasflessenbun
  3. Gasfles
  4. Drukregelaar
  5. Gasslang
  6. Leiding
  7. Beugeling
  8. Afsluiters
  9. Toestellen

Indien uw installatie voldoet aan bovenstaande punten zal het Hiswa certificaat gasveilig worden uitgereikt, één exemplaar krijgt u, één kopie wordt naar de HISWA gestuurd die het in hun administratie verwerken en wij houden er één in onze administratie. Voldoet uw installatie niet aan bovenstaande punten,dan zal de gaskeuring worden omgezet in een gasadvies. Na het verhelpen van de problemen kan er opnieuw een gaskeuring worden uitgevoerd waarna het certificaat kan worden afgegeven.

Gaskeuring en verzekering

In sommige verzekeringspolissen staat een clausule dat men niet uitkeert bij een gasongeval indien er geen geldig gascertificaat aanwezig is.

Uiteraard kan Technical4U uw gasinstallatie volgens de eisen aanpassen en/of aanleggen zodat goedkeuring geen probleem is.

Heeft uw vragen neem gerust contact op met Technical4U wij streven erna om uw mail binnen 24 uur te beantwoorden.